Förståndshandikappad kränkt av Nyköpings kommun

En lätt förståndshandikappad 18-årig pojke i Nyköping, vi kan kalla honom Joakim, känner sig kränkt och illa behandlad av socialtjänsten i kommunen. Helt plötsligt var han folkbokförd i Oxelösunds kommun vilket försenat utredningen om den hjälp han har rätt till enligt lagen om särskilt stöd, LSS.

- De la fram ett papper som jag skulle skriva på, men la ett annat papper över det, så jag såg bara var jag skulle skriva namnteckningen, berättar Joakim.


Ibland har Joakim lite svårt att överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Han blev förvånad när det visade sig att Nyköpings kommuns avbrutit insatserna att hjälpa honom eftersom han plötsligt var skriven i Oxelösund som då fick ta över ansvaret. Den hjälp han skulle få var bestod i att få en kontaktperson enligt LSS, och att få en god man att hjälpa honom med ekonomi och kontakt med myndigheter.


Själv menar han att handläggarna på socialtjänsten i Nyköping ändrat hans adress över huvudet på honom.


Nu är Joakim återigen skriven i Nyköping.


Sedan ett år har Joakim bott hos sin flickväns familj - men familjen har inte fått någon information när Joakim plötsligen var skriven där.


Glenn Andersson, avdelningschef på socialkontoret i Nyköping, förnekar bestämt att kommunens handläggare påverkat var Joakim har blivit mantalksskriven, men flickvännens mamma, Margareta Svensson, litar inte på det beskedet.


- Det är obehagligt att det kan gå till såhär. Jag kan inte veta om man inte visste vad man skulle göra av Joakim eller om man vill skjuta problemet till en anna kommun, det är en gåta, säger Margareta Svensson.