Ny vattenmyndighet till Västernorrland

Regeringen har beslutat att lägga en ny vattenmyndighet i länet och den kommer att ge mellan 15 och 20 nya jobb.

Myndigheten, som knyts till länsstyrelsen, kommer troligen att placeras i Härnösand och ska kontrollera och även förbättra vattenkvalitén i grundvatten, sjöar och vattendrag.


Landshövding Gerhard larsson är glad över regeringens beslut och tycker att det är bra att det kommer nya jobb till länet.