Flygstrejk drabbar norrbottningar

Alla flygningar med SAS i Luleå och Kiruna kommer att slås ut under den punktstrejk som facket varslat om, såvida inte parterna kommer överrens.

Förhandlingarna mellan parterna Transport och Flygarbetsgivarna ligger fortfarande nere, även om medlarna varit i kontakt med dem för att hitta lösningar.


Medlarna sonderar nu förutsättningarna för att få i gång förhandlingar, säger man på Flygarbetsgivarna. Om parterna inte lyckas lösa konflikten bryter strejken ut fredag den 30 januari mellan klockan fem och tio på morgonen.


Träder punktstrejken i kraft innebär det att all trafik och all trafik med SAS till och från Luleå och Kiruna kommer att ställas in under den aktuella tiden.


I början av nästa vecka kommer SAS att kunna ge besked om företagets flygningar måste ställas in. I så fall kommer  alla passagerare att ombokas till andra turer senare på dagen eller efterföljande dagar. Men på SAS har man goda förhoppningar om att medlare ska hitta en lösning så att det inte blir någon strejk.


Konflikten handlar om löneökningar. Transport kräver 775 kronor mer i månaden för sina medlemmar, i det här fallet med kvalificerade arbeten. Flygteknikerna och mekanikerna tjänar mellan 25 000 och 35 000 kronor i månaden, medan lastarna har drygt 20 000 i månaden, enligt Transports ordförande Per Winberg.