Färre men starkare redaktioner inom Sveriges Radios internationella utbud

Sveriges Radios utbud på invandrarspråk kommer hösten 2010 att förändras så att resurserna koncentreras till färre språk än tidigare. Det är resultatet av den senaste översynen av SR Internationals utbud. Sveriges Radio kommer också att sluta med sändningarna på kort- och mellanvåg och i stället satsa på webben.

Sveriges Radios utbud på invandrarspråk förändras så att resurser där koncentreras till färre språk än tidigare.

— Jag vill förstärka kvalitet och kompetens på bland annat arabiskan, som ju är det största språket för nyanlända till Sverige. Det är viktigt att stärka sändningarna för de lyssnargrupper som bäst behöver det, t ex somalierna. Dessutom vill jag lyfta fram minoritetsspråket romani, som inom kort får dagliga nyhetssändningar, säger Ingemar Löfgren, redaktionschef för SR International.

— Över tid har antalet språk många gånger tidigare förändrats i Sveriges Radios utbud för att flexibelt kunna anpassa sig till förändringarna i omvärlden. Så måste det också vara nu och i framtiden, säger programdirektör Björn Löfdahl. 

Sveriges Radios sändningar på kort- och mellanvåg kommer också att upphöra.

— Vi måste finnas där publiken finns och idag finns vår publik i omvärlden på webben. Det känns inte längre relevant att sända via kort- och mellanvåg. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller publicistiskt motiverat. Nu kan pengarna styras dit där behoven finns, säger Björn Löfdahl.

Faktaruta
Den nuvarande översynen leder till att Sveriges Radio kommer att sända på följande språk: 

 • Finska - sändningar i FM och på webben.
 • Tornedalsfinska - sändningar i FM och på webben.
 • Samiska - sändningar i FM och på webben. 
 • Romani - sändningar i FM och på webben.
 • Engelska - sändningar i FM och på webben.
 • Arabiska - sändningar i FM och på webben.
 • Somaliska - sändningar i FM och på webben.
 • Persiska - sändningar i FM och på webben.
 • Kurdiska - sändningar i FM och på webben.
 • Tyska - sändningar på webben.
 • Ryska - sändningar på webben.

Följande sändningar upphör:

 • Albanska
 • Assyrisk/syrianska
 • Bosniska-serbiska-kroatiska

För mer information:

Björn Löfdahl, programdirektör
08-784 50 19
0705-83 36 94
bjorn.lofdahl@sr.se

Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig P2, ansvarig för kort- och mellanvågssändningarna
08-784 48 67
0708-84 70 74
elle-kari.hojeberg@sr.se

Ingemar Löfgren, chef SR International
08-784 72 55
0730-56 70 85
ingemar.lofgren@sr.se

Eva Sahlin, pressinformatör
08-784 18 52
0706-841852
eva.sahlin@sr.se