Oklart vilka som vill hjälpa Grekland

I dag avslutas EU:s finansministermöte i Bryssel. Huvudämnet har varit Greklands ekonomi och i går fick Grekland beröm för sitt krispaket som ska sänka budgetunderskottet. Men ännu är det oklart vilka länder som ger lån om det behövs.

I dag möttes alla EU:s finansministrar och så här sa Sveriges Anders Borg efter mötet.

– När vi satt här för en månad sedan så fanns det betydande bekymmer med det grekiska programmet. Sedan dess har grekerna lagt fram ett ytterligare paket som innehåller konkreta beslut på framför allt skattesidan, som bör ge ungefär de effekter som man säger, säger Anders Borg som ansluter sig till det som sades av euroländerna i går kväll.

Däremot är det fortfarande oklart hur det ska gå till om Grekland hamnar i så djup kris att det behövs någon form av lån för att rädda Grekland.

– Jag vill inte utveckla det mer än vad som redan har sagts. Jag vill inte gå in i detaljer kring detta.

Varför måste det vara hemligt hur det ska gå till?

– Det är en känslig information som är starkt påverkande för finansiella marknader. Då bär man naturligtvis arbeta sig fram till vilka slutsatser man ska dra innan man landar i att ofentliggöra detta.

Vad tycker du om det här tekniska, hemliga upplägget. Är det ett bra upplägg som du har fått ta del av?

– Kärnan är att grekerna måste ha en finanspolitik som för dem tillbaka till trovärdighet och stabilitet. De har själva konstaterat att de ännu inte har bett om hjälp och i dag inte behöver hjälp. Det är bra attd et finns förberedelser så att man inte har några tekniska svårigheter om vi hamnar i en situation där det kan behöva övervägas att euroländerna gör ett sådant åtagande, säger finansminister Anders Borg.

Det handlar alltså om att det är euroländerna som, om det behövs, ska hjälpa Grekland. Svenska skattepengar kommer inte ifråga för någon form av nödlån, betonade Anders Borg i dag.

Sammanfattningsvis innnebär det nu avslutade finansministermötet att Grekland klarat den första kontrollstationen. Men det är inte slut än. Det blir ny granskning i maj lovade EU-kommissionen i dag.

Herman Melzer, Bryssel
herman.melzer@sr.se