P1 MORGON ONSDAG 17 MARS

Fler lever med skyddade personuppgifter

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter ökar, framförallt unga vuxna och barn. Våldet och hoten som de utsätts för blir allt grövre. Trots det är samhällets beredskap för hur man ska bemöta och hjälpa dem dålig. Hör Johanna Sjövalls reportage om en familj som lever under hot. Samtal med Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen och Katarina Björkgren, vice ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR. Vi hör även Eva Lena Palm, chef för Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn i Malmö stad.