2004-01-09

Göran Everdahl: Den rika fåntratten kommer tillbaka. Jessika Gedin: Släng visitkorten. Jonas Hallberg: Telefon? – Nej, tack!