Landstinget säger upp fast personal

Det är i första hand landstingets vikarierande vårdpersonal som kommer att förlora jobbet när landstinget gör besparingar, men omorganisationerna kan även komma att innebära uppsägningar. Det gäller framför allt i Piteå.

Anledningen till att just Piteå kan komma att drabbas av uppsägningar är att man där har en liten andel vikarier. Totalt handlar om cirka 200 vikarier som förlorar jobbet i den närmaste framtiden. För Piteås del handlar det om ett 35 tal personer som inte kommer att rymmas i den nya organisationen. 


- Ett sätt att lösa den interna övertaligheten i Piteå, är att erbjuda personalen arbete i Sunderbyn men det kommer även att bildas personalenheter vid samtliga sjukhus i länet, säger Bo Nilsson, som är personalchef vid Norrbottens läns landsting. 


Vårdpersonalen i personalenheter ska gå in som ersättare vid kortare och längre sjukfrånvaro på olika kliniker vid sjukhusen. 


- I första hand vill jag se individuella lösningar för vårdpersonalen i Piteå, exempelvis att personalen går med på att arbeta vid Sunderby sjukhus, säger Bo Nilsson.


Samtidigt konstaterar han att ett erbjudande om att arbeta i Sunderbyn inte kommer att förknippas med några förmåner.


- Målsättningen är att personalen i bemanningsenheten ska ha fått en mer ordnad arbetssituation under 2004 och enheten ska upphöra vid årsskiftet, säger Bo Nilsson.


Men landstingets planer imponerar inte på Marianne Lindberg som är ordförande vid kommunal sektion 4 i Piteå.


- Teori är en sak och praktik en annan. Personligen tror jag att det blir uppsägningar i Piteå om personalenheten ska läggas ner vid årsskiftet, säger Marianne Lindberg.


Hon anser dessutom att tiden är för kort för att få in alla, drygt trettio, på ordentliga förordnanden eller tjänster.


- Om landstinget hade erbjudit personalpolitiska åtgärder, exempelvis avgångsvederlag och garantipension, så tror jag att kommunals medlemmar antagit ett sådant erbjudande. Det skulle även innebära att yngre personal får vara kvar, men några sådana erbjudanden har inte landstinget erbjudit, säger Marianne Lindberg.


Astrid Nilsson