Dålig kunskap i länet om Lex Sarah-lagen

Bara 12 procent av personalen på länets äldreboenden vet hur de ska gå tillväga om de upptäcker allvarliga missförhållanden i vården. Det visar en undersökning som länsstyrelsen presenterar i dag.

Det är länsstyrelsens äldreombud som har undersökt kunskapen kring den så kallade Lex Sarah-lagen - lagen som säger att var och en som jobbar med äldre och funktionshindrade ska anmäla missförhållanden till Socialnämnden. Undersökningen visar också att arbetsgivarna inte informerar de anställda om Lex Sarah-lagen. Hela 71 procent av de tillfrågade i länsstyrelsens undersökning har aldrig fått någon information om sin skyldighet att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen.