SR upphör med radiosändningar till utlandet

Sändningarna på kort- och mellanvåg upphör den sista oktober. Utlandssvenskar och Sverigeintresserade får därefter förlita sig på Internet för att få nyheter från Sverige. Därmed tar en mer än 70-årig radioepok slut.

Det var 1938 som Sveriges Radio började med kortvågssändningar till först svenskar utomlands och under åren har Sveriges Radios utlandsprogram Radio Sweden sänt på elva språk till utlandet.

Kostnadsskäl är ett argument för att lägga ned utlandssändningarna, men också att ny och bättre teknik nu tar över, säger Elle-Kari Höjeberg ansvarig i radioledningen för Radio Sweden.

– Vi ser det som att vi står i ett vägskäl där vi har en gammal form för distribution, kort och mellanvåg, och en ny som är via Internet. Och publiken väljer i allt större utsträckning att lyssna till oss via Internet även när de är utomlands.

Det lär finnas runt en halv miljon svenskar utomlands och många har lyssnat till Sverige Radio via kortvåg och mellanvåg och fortsätter att så göra. Kanske finns det ett generationsproblem också här vad gäller radiolyssnandet idag.

Elle-Kari Höjeberg igen:

– Det finns naturligtvis människor som vuxit upp med kort- och mellanvåg och som fortfarande använder det som en möjlighet att lyssna när de reser utomlands, men mitt intryck är när jag ser på reaktioner till oss vad folk lyssnar på och vad folk lyssnar till på nätet, så är det många som uppskattar att de kan få det breda utbud som SR har på nätet. Man får väga det ena mot det andra och då tror vi att det inte är försvarbart att behålla den här kostnaden längre.

Radions möjligheter att nå lyssnare utomlands också under olika typer av katastrofer och krig, där Internet lät kan slås ut, är inget argument för att behålla kortvågsdistributionen, säger den ansvarige Elle-Kari Höjeberg:

– De tillfällen när det inträffar stora katastrofer så är det klart att Sveriges Radios utlandssändningar ibland har varit oerhört betydelsefulla. Det vet vi från t ex tsunamin, men vi kan inte bygga en hel utsändningsforms existens på att den ska finnas för när det inträffar katastrofer. Det går inte.

Elle-Kari Höjeberg, ansvarig för SR:s sändningar på kort- och mellanvåg inom Radio Sweden, där sändningarna på engelska, tyska och ryska fortsätter på Internet.

Många andra radioföretag i Europa har också dragit ner på användningen av kortvåg som distributionsform. Digitaliseringen av kort- och mellanvåg har inte heller fått det genomslag som många hoppats på.

SR International, där Radio Sweden är en del, har ju också sändningar inom Sverige på många språk för invandrargrupper. Sändningarna sker i P2 och på FM 89,6 i Stockholm.

Också här blir det från i höst förändringar. De redaktioner som idag sänder på albanska, assyriska/syrianska och bosniska, serbiska och kroatiska läggs ned.

De har enligt redaktionschefen för SR International Ingemar Löfgren gjort sitt för att ge invandrare med dessa bakgrunder nyheter och kunskaper om det svenska samhället. Idag behöver i stället mer resurser läggas på sändningarna till de nya stora invandrar- och flyktinggrupperna från Somalia och Afghanistan, säger Ingemar Löfgren:

– Precis, inte favoriseras kanske för vi har ju kvar gamla språk också. För så här har det alltid varit över tid . Vi måste på bästa möjliga sätt vara flexibla mot omvärlden och det som händer där.

Ja, språk har kommit och gått under åren, som t ex spanska, turkiska och grekiska och har ersatts av nya som speglat inte politiska förändringar i världen och de flyktingströmmar som dessa fört med sig. Och dessa prioriteringar kommer att fortsätta säger redaktionschefen Ingemar Löfgren, och inte ens av kulturbevarande skäl behålls ett invandrarspråk:

– Det får inte gå så långt anser jag att vi blir enbart kulturbevarande för då blandar man samman det med minoritetsspråken. Dessa språk har vi sändningar på i Sveriges Radio - finska, torndelasfinska, samiska och även romani. Men de har en annan uppgift. De ska vara kulturbevarande. För alla andra språk har vi endast som uppgift att vara en nyhetsservice.  Vi ska ge dem nyheter och aktualiteter på deras eget språk till dess att de behärskar svenska så bra att de kan följa med i de svenska nyhetssändningarna.

 Text och intervjuer: Göran Löwing