SVT-chefen avskedad

Med omedelbar verkan har Maria Curman avskedats som verkställande direktör för Sveriges Television.
Det blev resultatet av det extramöte som styrelsen hade på måndagen. Orsaken är enligt styrelseordförande Allan Larsson inte enbart hennes köp av aktier i MTG, som bland annat äger SVT:s konkurrenter TV3 och TV8. Redan innan det blev känt att Maria Curman hade aktier i MTG ville styrelsen att hon skulle sluta, eftersom den anser att hennes sätt att leda företaget inte har fungerat. Ny tillförordnad vd efter Maria Curman blir Kjell Kullberg som nu är teknisk chef på Sveriges Television. Maria Curman kommer att få ett avgångsvederlag på drygt tre miljoner kronor.