Måndag 22 mars - Klang del 3

Madeleine Isaksson & Anders Hillborg

Hur gör tonsättare när de trollar fram den ljuvaste musik ur ord och bild? I det tredje programmet I Birgitta Tollans nya serie Klang! - "Ord och bild blir musik" möter vi de olikartade tonsättarna Madeleine Isaksson och Anders Hillborg.

För Madeleine Isaksson är orden och bilderna livsnödvändiga. Hon skriver dagligen ner intryck och känslor. Inför en ny komposition låter hon sig ofta till övermättnad fyllas av egna och andras texter. I verket Å svävare ingår Katarina Frostensons dikt Taktavla tillsammans med dikter av fyra andra poeter på tre olika språk.

Isaksson tar i sina kompositioner utgångspunkt i en grafisk skiss med färgglada bubblor eller i ett diagram, där den vertikala linjen är tonhöjd och den horisontala linjen är tid. Kan även utläsas som himlens höjd och havens djup. Och ordet ”falla” har en mytisk betydelse. Vilket Madeleine Isaksson tonsätter i stycket Fästen och fall.

I Failles har hon som utgångsbild en spricka i en berghäll eller ett glapp, en hiatus, i det franska språket. Som alltid finns där ett toncentrum snarare än en tonart.

-I Tjärnöga Tjärnöga - Ö blå rinner musiken ut i talzonen, förklarar Madeleine Isaksson. Det är där vi människor möts.
Madeleine Isakssons hemsida:

För Anders Hillborg är texter problematiska, medan han i ordens egen musik finner stor skönhet. Som i klangen i de gammalitalienska orden i en dikt av Francesco Petrarca. Hillborg är inte intresserad av att förankra musiken i en semantisk inhägnad även om diktens innehåll är vackert.

Hans signum kommer från tonsättaren Igor Stravinskij: ”Musik kommer av musik”. När Hillborg komponerar börjar han ofta ett nytt stycke där det sista slutade. Eller så använder han sig av intermusikaliska grepp. Som i en dimma klingar ett antal takter ur Sibelius sjunde symfoni inne i Hillborgs eget orkesterstycke Exquisite Corpse.

-Musiken är ett språk i sig och jag skriver för människor. Det blir starkare om jag lyssnar in solistens personlighet och ger klangen hennes färg, säger Hillborg, som skrivit Lontana in sonno för mezzosopranen Anne Sofie von Otter, en Violinkonsert till Anna Lindal och musiken till Eva Dahlgrens platta Jag vill se min älskade komma från det vilda.
Anders Hillborgs hemsida: