LO: Kvinnor mest utsatta för utförsäkring

Det är framförallt kvinnor och låginkomsttagare med tunga jobb som utförsäkras från sjukförsäkringen, visar en sammanställning LO gjort av dem som har lämnat sjukförsäkringen och nu går Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion.

– Jag tycker att det är ren klasspolitik. Här ska de offras därför att man skam kunna sänka skatterna för dem som tjänar mest. Jag blir väldigt arg när jag ser det här, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Den sammanställning LO har gjort visar att det är betydligt vanligare att den som utförsäkras från sjukförsäkringen har jobbat inom hotell- och restaurang, städat, jobbat inom handeln eller som kommunanställd innan de blev långtidssjuka.

Jobben har enligt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tydliga gemensamma nämnare.

– De som drabbas av försämringarna i sjukförsäkringen är så uppenbart arbetarklassens kvinnor. Jag kan se dem framför mig. Jag vet att det är väldigt många som har haft ett hårt jobb och som har drabbat av belastningsskador och annat och som inte har fått en chans att komma tillbaka. Arbetsmiljön är dålig. Det är tunga lyft. Det brister i rehabiliteringen. Sedan åker de ut utan individuell bedömning, säger Wanja Lundby-Wedin.

LO:s sammanställning visar också att de som har utförsäkrats från sjukförsäkringen också i lägre grad arbetade som chef, akademiker eller inom finans och försäkring innan de blev sjuka.

LO:s sammanställning bekräftas också av siffror från Arbetsförmedlingen som visar att de flesta som går arbetslivsintroduktionen är mellan 35 och 55 år gamla. Knappt en fjärdedel av dem har studerat på högskola och två tredjedelar av dem är kvinnor.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson förstår inte Wanja Lundby-Wedins upprördhet.

– Jag har inte tagit del av detaljerna i rapporten men det är ju ingen nyhet att kvinnor tidigare drabbades i hög grad av förtidspension. Det är detta vi har velat ändra på, att i stället ge personeri och inte minst kvinnor, i utsatta yrken en hjälp tillbaka genom satsningarna på arbetslivsintroduktionen.

Blir det inte orättvist när man ändrar reglerna på det här sättet, att drabbar dels klassmässigt men även könsdimensionen?

– Jag kan inte säga att det här drabbar. Det drabbade förut kvinnor i kanske tio, tolv år långa sjukskrivningar där man inte fick rehabilitering och där ingenting hände och där risken var uppenbar att man blir förtidspensionerad. I stället ger vi nu en andra möjlighet på arbetslivsintroduktionen, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se