Skillnad på aktiv och passiv dödshjälp

Dödshjälp är tillåtet i en rad länder men inte i Sverige. Däremot är det i Sverige tillåtet att låta patienter som själva önskar avstå från fortsatt behandling.

Dödshjälp kallas också eutanasi och innebär att man på medicinsk väg bidrar eller orsakar en patients död, på dennes eller en nära anhörigs begäran.

Skillnad brukar göras mellan aktiv och passiv dödshjälp.

Passiv dödshjälp är lagligt i många länder, bland annat i Sverige. Exempel är människor som ligger i koma eller som väljer att avstå från behandling av en dödlig sjukdom.

Beslut fattas av läkare tillsammans med patienten eller patientens anhöriga.

Begreppet beskrivs ibland istället som att man avstår från livsuppehållande behandling samtidigt som man ger lindrande vård.

Aktiv dödshjälp är förbjudet i Sverige och i stora delar av världen. Handlingen innebär att man aktivt och avsiktligt framkallar döden.

1987 bestämde World Medical Association att organisationen skulle se aktiv dödshjälp som oetiskt. 1992 inkluderades även läkarassisterat självmord.

Det senare innebär att en läkare på uttrycklig begäran från en patient hjälper denne att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut ett preparat men patienten måste själv utföra den dödande handlingen.

Nederländerna var först med att införa aktiv dödshjälp 2006. Samma år följde Belgien efter och två år senare tillät Luxemburg dödshjälp.

Även Italien tillåter dödshjälp. I de två amerikanska delstaterna Oregon och Washington får läkare skriva ut dödliga doser av läkemedel under vissa omständigheter men patienten måste själv ta medlet.

I Schweiz får läkare assistera vid självmord om patienten lider av en dödlig sjukdom och har erbjudits annan behandling.

Den schweiziska självmordkliniken Dignitas har sedan 1998 hjälpt 950 personer att ta sitt liv, däribland elva svenskar.

Ett argument för legalisering av dödshjälp brukar vara att varje individ själv har rätt att välja samt har rätt till ett värdigt liv. Förbundet Humanisterna har framfört liknande tankar.

Motståndare har hävdat att en legalisering av aktiv, frivillig dödshjälp skulle kunna leda till att även ofrivillig dödshjälp börjar användas.

Dessutom har oroliga röster höjts för att en legalisering skulle kunna skada allmänhetens tillit till sjukvården.

Under 2010 ska Socialstyrelsen göra en över syn av sina rekommendationer för vård i livets slutskede.

 Källor: Nationalencyklopedin, Socialstyrelsen, Läkartidningen