Rennäringsambassadörer träffades i Umeå

Förra helgen i Umeå träffades för första gången de ungdomar som ska bli renäringsambassadörer. 19 ungdomar är med i  traineeprogrammet som går över 17 månader och deltagarna ska träffas var annan månad på olika platser. Det är svenska sametinget, internationella renäringscentret och organisationen finska renägare som äger projeketet. Tanken med projektet är att ungdomarna bland annat sedan ska ha kunskaper för att jobba med renäringspolitik eller informera om renäring.