Smittskyddsläkare:

"Man ska ta tbc-ökningen på allvar"

Antalet fall av tuberkulos i Sverige ökade kraftigt under 2009. Främst handlar det om utlandsfödda personer som smittats innan de kom till Sverige. Smittskyddsläkaren Ingela Berggren tycker att man ska ta ökningen på allvar.

– Det är oerhört viktigt att vi är uppmärksamma inom vården på att känna igen symptomen på tuberkulos så att man får en tidig diagnostik, säger biträdande smittskyddsläkaren i Stockholm Ingela Berggren.

Förra året upptäcktes 643 fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 16 procent från 2008, då antalet fall var 554. Sjukdomen minskade från mitten av 1990-talet och framåt, men började öka igen 2004, och är nu tillbaka på 80-talsnivåer.

På 80-talet var de flesta som fick tbc äldre svenskar som burit på smittan sen barndomen. Nu är de flesta unga vuxna mellan 20 och 40, och 80 procent är födda utomlands, säger biträdande smittskyddsläkaren i Stockholm, Ingela Berggren.

– Det är framförallt från de länder där det finns mycket tuberkulos som man har en väldigt stor risk att vara smittad med tuberkulos när man kommer hit.  

Somalier är den enskilt största gruppen som drabbas, och för att nå de i riskgruppen gör smittskyddsläkarna i Stockholm särskilda informationsinsatser.

– Där försöker vi nå den gruppen genom olika frivilligorganisationer som finns, somaliska grupper på olika sätt, vi samarbetar med dem, som i sin tur kan sprida information.

Just nu undersöks barn och personal på en förskola i Sundsvall för tuberkulossmitta. En tvååring har smittats av en vikarierande städare på förskolan. Flera tidigare fall med smitta på förskolor har fått stor uppmärksamhet, bland annat i Bromma i Stockholm.

Men internationellt sett har Sverige mycket få fall av tuberkulos, och de flesta har alltså smittats utomlands. Spridning av tuberkulos i det svenska samhället är inget stort orosmoment, säger biträdande smittskyddsläkare Ingela Berggren.

– Inte generellt i Sverige utan det är fortfarande så att det är begränsat till vissa populationer där det finns mer tuberkulos. Det är inte så att vi har en allmän smittspridning bland den svenska befolkningen.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se