Cloetta Fazer tecknar avtal

Cloetta Fazer har tecknat nytt samarbetsavtal med företagets norska återförsäljare Brynild Salg A/S

Parterna är dessutom överens om att huvudägaren Brynildsens Fabrikker A/S övertar Cloetta Fazers ägarandel motsvarande 60 procent av kapitalet och 42,9 procent av rösterna i Brynild Salg.


- Försäljningspriset på aktierna har en obetydlig effekt på Cloetta Fazers resultat och ställning säger Cloettas VD Karsten Slotte.