Sisu-nyheter på svenska vecka 11

Västerås och Borås blir förvaltningskommuner i maj

Ämnen den här veckan:

  • Västerås och Borås blir förvaltningskommuner i maj
  • Minoriteterna är osynliga i svenska skolor
  • Högskoleantagning svårare för invandrare
  • Sverigedemokrater emot modersmålsundervisning
  • Flaggdiskussionen fortsätter

Västerås och Borås blir förvaltningskommuner i maj

Västerås, Surahammar och Borås kommer att ingå i det finskspråkiga förvaltningsområdet redan i maj. Inom förvaltningsområdet får man rätt att använda finska i kontakter med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål. Samtidigt upptas Krokoms kommun i Jämtland i det samiska förvaltningsområdet.

Vid årsskiftet anslöt sig 18 kommuner i Mälardalen till det finska förvaltningsområdet. Sedan tidigare tillhör fem kommuner i norra Sverige det finska serviceområdet. Det finns även förvaltningsområden för samiska och meänkieli.
(SR Sisuradio/Niki Bergman)

--

Minoriteterna är osynliga i svenska skolor

De svenska skolorna kommer också i fortsättningen att undervisa väldigt lite om Sveriges nationella minoriteter. om Skolverkets förslag går igenom. Skolverket har tagit fram nya förslag till kursplan för grundskolans alla ämnen.Undervisningsrådet Niclas Westin som leder Skolverkets förnyelsearbete säger att de nationella minoriteterna ska synas i kursplanen.

I kursplanen för ämnet svenska nämns flera gånger att eleverna ska bekanta sig med de nationella minoritetsspråken, men när det gäller ämnena historia, samhällskunskap och religion ser det värre ut. Där tas nationella minoriteter upp i en mening, i historieämnet som en del av en lista vid sidan av frågor som migration och naturresurser. Undervisningsrådet Niclas Westin menar att ämnet inte för det är nedprioriterat, eftersom kursplanerna till sin form också förändrats.

Skolverket lämnar sina slutliga förslag till nya kursplaner till regeringen i april.
(SR Sisuradio/Kaisa Vuonokari)

--

Ändrad historieundervisning får kritik

Sverigefinländarnas delegation är kritisk till Skolverkets planer att poäntera nutida historia i skolans historieundervisning. Fokuset på 1800-1900-tals historia ökar inte förståelsen för utvecklingen av det nutida Sverige, menar delegationen. Det moderna Sveriges utveckling och de nationella minoriteternas existens grundlades redan före 1800-talet och det bör framgå i skolundervisningen, skriver sverigefinländarnas delegation till Skolverket.
(SR Sisuradio)

--

Högskoleantagning svårare för invandrare

I vår blir det svårare för utländska studerande och invandrare att bli antagna till svenska högskolor. Hittills har svenska och utländska studenter tävlat om samma studieplatser, men med nya regler begränsas utlänningars möjlighet att studera genom en antagningskvot. Till den svenska antagningskvoten räknas personer med internationell studentexamen, IB- och EB-examen, och ålänningar. Utlänningar och invandrare med tidigare studiemeriter från utlandet räknas nu till en utländsk kvot, som kan göra det svårare att studera i Sverige.
(SR Sisuradio/Hanna Lindberg)

--

Sverigedemokrater emot modersmålsundervisning

Sverigedemokraterna vill lägga ner modersmålsundervisningen i Sverige, inklusive undervisningen i finska i skolorna, framgår av partiets valprogram som publicerades i veckan. Sverigedemokraterna vill också begränsa de nationella minoriteternas ställning i övrigt. Partiet vill minska invandringen med 90 procent och kapa stödet till invandrarföreningar.
(SR Sisuradio)

--

Flaggdiskussionen fortsätter

Diskussionen om en egen flagga för sverigefinnarna fortsätter. Ordföranden för sverigefinländarnas delegation, Markku Peura, är osäker om sverigefinnarna verkligen behöver en egen flagga. Han anser att alla utlandsfinländare borde ha en gemensam flagga och öppnar för diskussion om det i utlandsfinländarnas parlament. Som exempel nämner har samerna och romerna som har en gemensam flagga oberoende av var de bor.
(SR Sisuradio/Liisa Paavilainen)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.