Söderhamn

Söderhamn får hjälp att minska bördan

Migrationsverket jobbar nu för att Söderhamn ska ta emot färre flyktingar än i dag genom att andra kommuner tar över. Detta efter krav från Söderhamns kommun, som i dag tar det största ansvaret i länet för att ordna bostäder åt asylsökande. I dag hade kommunalrådet i Söderhamn Eva Tjernström ett möte med Migrationsverket för att diskutera frågan.

- Vi hade ett möte där vi diskuterade situationen i Söderhamn. Vi har länge påtalat att trycket på Söderhamn är för stort, och det har vi fått full förståelse för från Migrationsverket att det är på det sättet, säger Eva Tjernström, kommunalråd i Söderhamn.

Många hamnar i Söderhamn
De asylsökande som ordnar sitt eget boende bosätter sig ofta i Gävle. Men de människor som får en lägenhet med hjälp av Migrationsverket hamnar oftast i Söderhamn.

Där har migrationsverket lägenheter för 550 människor som väntar på besked om de får stanna i Sverige eller inte. Och de flesta bor i ett område - i stadsdelen Norrberget i Söderhamn.

550 personer i Söderhamn kan jämföras med 120 personer i Bollnäs som är den näst största mottagarkommunen i Gävleborgs län.

Nu vill alltså kommunalrådet Eva Tjernström i Söderhamn att det ska bli betydligt färre asylsökande som kommunen ska ordna boende åt så att det totalt inte blir mer än 400 personer och kanske ännu färre på sikt. Om det handlade mötet mellan kommunen och Migrationsverket i dag.

Migrationsverket vill avlasta Söderhamn
Migrationsverket har också hörsammat Söderhamns önskemål och har nu därför börjat ta kontakt med alla kommuner i Gävleborgs län med uppmaningen att ordna boenden åt asylsökande och avlasta Söderhamn.

Men frågan är om andra kommuner är beredda att ordna boenden åt asylsökande. Så här säger kommunalrådet i Ljusdal Marit Holmstrand:

- På något sätt måste vi ju hjälpa till och avlasta Söderhamn, helt klart. Att vi skulle kunna ta emot fler asylsökande här, säger hon.

Martin Hult
martin.hult@sr.se

Linnea Ericsson
linnea.ericsson@sr.se


 

-