Domstolsprocess kring genpatent

I USA pågår en domstolsprocess där läkar-, patient- och medborgarrättsorgansiationer vill upphäva de patent som företaget Myriad Genetics tagit på två bröstcancergener. Nu kommer ny forskning som ger stöd åt patentmotståndarna.

De bröstcancergener som Myriad Genetics tagit patent på hör till de första som kunde kopplas till en viss sjukdom och blev därför snabbt kommersiellt intressanta. Ett patent innebär möjligheteten att tjäna stora pengar på gentester och mediciner.

I senaste numret av tidskriften Genomics publicerar tre forskare från Duke University i USA en studie som visar att företaget Myriad Genetics patent på bröstcancergenen BRCA1 kan få långtgående konsekvenser på helt andra områden. Forskarna har upptäckt att flera av de DNA-sekvenser som patentet täcker också förekommer i delar av människans arvsmassa, som inte har något med bröstcancer att göra, kanske till och med i majoriteten av generna.

Företagets patent är så brett att det innefattar all användning av de patenterade DNA-sekvenserna. Därför varnar nu de tre DUKE-forskarna för att konsekvenserna för all medicinsk forskning och behandling kan bli mycket stora om företaget verkligen utnyttjar sina patenträttigheter fullt ut.

Utslag i rättegången mot Myriad Genetics väntas om några månader och resultatet anses bli avgörande för hur genpatent i framtiden kommer att hanteras i såväl Europa som USA.

Ulrika Björksten
ulrika.bjorksten@sr.se

Referens:
Kepler, A, B. et al. Metastasizing patent claims on BRCA1. Genomics, march, 2010. DOI: 10.1016/J.YGENO.2010.03.003

Tidigare publicerat på samma ämne: