Experiment ko

SR:s reportrar Malin Olofsson och Daniel Öhman besöker universitetet Wagening i Holland och deras stallar.