Gullspång får ingen ersättning för vård av flyktingbarn

Under 2002 tvingades Gullspångs kommun att anställa en extra socialsekreterare för att möta behovet av barn på flyktingförläggningen i Hova som mådde dåligt. De har velat ha ersättning från Migrationsverket fö den extra kostnaden, men det får de inte.
Dag Wallströmmer, socialchef i Gullspång, ser beslutet som ett exempel på en hårdare attityd från Migrationsverkets sida.
- Tidigare har det inte varit några problem att få ersättning från verket för att till exempel placera barn på institutioner, men nu får vi bara ersättning för barn som placeras ensamma.

Den extra socialsekreteraren motsvarar en fördubbling av personalen som har hand om barn som far illa i Gullspång.
Kostnaden, som kommunen vill ha ersättning för, beräknas till uppemot 300 000 kronor per år.