Fackligt missnöje med nya avtalet

Uppdaterad: 16:45
130 000 tjänstemän inom industrin fick i natt ett nytt löneavtal. Avtalet ger sammanlagt minst 2,6 procent i lönelyft under 18 månader. Det här innebär alltså att tjänstemännen går före LO-förbunden.

Förbundsordföranden Stefan Löfven, är påtagligt besviken, när han kommenterar uppgörelsen.

– Det är olyckligt att vi inte kunde gå i mål tillsammans. Vi har gjort det sedan 1988 och jag tycker att vi borde ha fortsatt med det.

Varför gjorde ni inte det?

– Vi har för det första inte fått någon hemställan, utan vi hade fått ett annat initiativ om en annan modell för avtalen, som det blir för tekniskt att gå in på, men det var en annan modell och vi trodde att vi skulle kunna fullfölja den tillsammans. Då hade vi fått en starkare normering.

– Tror du att arbetsgivarna medvetet ville splittra facken?

– Jag vet inte. Det ligger väl i sakens natur att de vill göra det. Så är det naturligtvis, och ju fler vi är ju starkare är vi, så visst kan det ha varit så.

Nattens avtal innebär att 90 000 tjänstemän, som är organiserade i Unionen, och 40 000 av medlemmarna i Sveriges ingenjörer, får löneökningar på minst 2,6 procent under avtalsperioden, som löper från 1 april i år till utgången av september nästa år.

Till det kommer sedan eventuellt ytterligare påslag i lokala förhandlingar.

Unionens ordförande, Cecilia Fahlberg, var mycket nöjd med avtalet.

– Jag tycker att lönenivån är bra. Jag tycker att det är bra att vi har slagit fast de här nivåerna i centrala avtal med rätt för varje medlem att ta del av den här löneökningen. Jag tycker det är bra att vi dessutom har avsatt resurser för kompetensutveckling om ett värde på 0,2 procent.

Även arbetsgivarsidan, som inledde förhandlingarna med ett nollbud, var nöjda med slutresultatet.

Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe:

– Möjligen i överkant, men ändå i någon typ av balans med vad som sker i övriga Europa.

I avtalet mellan arbetsgivare och tjänstemän tas även frågan om bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden upp.

Det är IF Metalls hjärtefråga i denna avtalsrörelse.

– Bemanningsföretag har sin plats på arbetsmarknaden, men missbruket som nu sker med arbetslösa människor måste regleras. Det är två problem som måste lösas. Det ena är när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist och sedan kan företagen välja och vraka bland de som är uppsagda och ta in dem via bemanningsföretag. Det andra fallet är när folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist och någon annan kommer dit dagen efter och gör det jobbet.

Är det verkligen något som arbetsmarknadens parter ska reglera, vilka villkor som ett bemanningsföretag ska arbeta under?

– Det är inte det frågan gäller, utan frågan gäller de som har blivit uppsagda. Ifall företaget tänker återanställa. Då finns det ett återanställningsskydd. I ett fall när företaget ska hyra in, så finns det ingen reglering. Det är viktigt att säkra individers rättigheter på arbetsmarknaden. Det är precis det som avtalen är till för och det är precis det som arbetsmarknadens parter ska göra.

Rätten till återanställning garanteras i lag. Vill du ha lagstiftning på det här området också?

– Nej, vi driver kravet i förhandling för att vi inte vill ha det.

Men tjänstemännen och arbetsgivarna enades i nattens avtal om en annan lösning, utifrån en annan syn på bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden.

Så här beskriver Tomas Undin, som är biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, avtalet med tjänstemännen:

– Den frågan är löst på det sättet att de händelse att tjänstemännen har något konkret exempel, där de anser att något otillbörligt har förekommit, så kommer de att ta upp det med oss och så och ska vi titta närmare på exemplen.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sr.se