Cementaavfall inspekterat

Avfallet vid Cementas fabrik i Slite har inspekterats av länsstyrelsens miljödirektör Per Junker. Avsikten är att ta reda på vad som finns i avfallet som ska eldas av Cementa.
Företagsledningen för Cementa har erbjudit Greenpeace att diskutera avfallsförbränningen vid ett möte med moderbolaget i Tyskland, under förutsättning att aktionen i Slite avbryts. Förslaget har dock avvisats av Greenpeace som anser att det är en förhalingstaktik. Enligt Greenpeace kommer aktionen i Slite inte att avbrytas förrän Cementa upphör med avfallsförbränningen.