Förebyggande satsning mot HIV

Under förra året smittades sju personer i länet av hiv. Det är den högsta siffran sedan 1994.

Landstinget i Östergötland satsar nu 1,5 miljoner kronor på förebyggande insatser mot spridning av hiv och aids. Pengarna kommer från Statens Folkhälsoinstitut.


Närmare hälften av summan ska gå till ett projekt med RFSL i Linköping och Norrköping där målgruppen är homosexuella män. Ett annat projekt ska syfta till att öka ungdomarnas användning av kondom.