Äldre har lite att säga till om

Människor som bor på äldreboenden har alldeles för lite inflytande över sina liv. Det menar Tove Harnett vid Hälsohögskolan i Jönköping. På fredag disputerar hon i gerontologi med en avhandling om vardagsmakten inom äldreomsorgen.

– Det handlar ju om hur man pratar om klagomål, att man beskriver äldres klagomål som småsaker och bagateller, att det inte är några allvarliga saker, jag ifrågasätter vem som har rätt att definiera vad som är en småsak och vad som är viktigt, säger Tove Harnett.

Tove Harnett som själv tidigare arbetat inom äldreomsorgen, har intervjuat socialcheferna i 100 svenska kommuner, gjort observationer på äldreboenden och intervjuat personal, boende och anhöriga. Slutsatsen i hennes doktorsavhandling är att vardagsmakten inte alls ligger hos dom boende, utan hos personal och chefer inom äldreomsorgen och att dessa oftast sätter rutinerna framför människorna och konsekvent bagatelliserar dom boendes klagomål. Så inte bara mer pengar och mer personal behövs, utan också ett annat synsätt och andra normer inom äldrevården, menar Tove Harnett.

– Det finns mycket som är väldigt bra, det beror på var man sätter standarden. Man får tak över huvudet, tre mål mat om dagen, medicin och en säng att sova i. Men om man vill vara med och påverka, bestämma när jag ska gå på promenad, när jag ska gå och lägga mig, eller vilka kläder jag ska ha på mig, då är det inte alls lika säkert att jag är nöjd längre.

Mer om detta hör du i Vetandets värld, idag kl 12.10, i P1.

Ylva Carlqvist Warnborg
vet@sr.se