Snabbare onsalabilder från avlägsna galaxer

Ny teknik gör att rymdobservatoriet i Onsala nu snabbt kan göra bilder av radioastronomiska data från avlägsna galaxer.

Omvandlingen, som tidigare varit tidsödande, sker nu betydligt snabbare genom en ny optisk fiberlänk mellan Råö och Chalmers.


Observatoriet i Onsala blir ett av de första i Europa med att ”snabba på” observationerna, som också blir mer tillförlitliga.