LITTERATUR

Mayröckers tvära kast räcker inte

Friederike Mayröcker är en av samtidens viktigaste tyskspråkiga poeter, och hennes produktion spänner, förutom den lyriska poesin, över ett otal genrer. Hon har skrivit 21 hörspel. Hon har författat barnböcker. Hon har gett ut ett antal prosaböcker, bland annat en roman och en lyrisk dagbok, ägnad hennes livskamrat Ernst Jandl. Den heter Och jag ruskade en älskling.

Ett inte föraktligt antal namn snurrar runt i språkvirvlarna i Friederike Mayröckers lyriska skiss- och dagbok Och jag ruskade en älskling.
   Gertrude Stein, Maria Callas, Luis Buñuel, Jaques Derrida, Keith Jarrett, Elisabeth von Samsonow, Peter Handke, och Ernst Jandl, hennes älskare och livskamrat, förkortad till EJ, som en ständig referens i tiden, före sin död och i den ständiga uppman-ingen att finns kvar därefter.

Naturligtvis finns det ingen risk för att Mayröckers text, och i det här fallet Ulla Ekblad-Forsgrens oförskräckta återgivning av den, att den ska brista i förtätning eller närvarokänsla, men kanske kräver den ännu mer tid för läsning och meditation än den jag själv har unnat den.
   Men samtidigt hjälper det inte att läppja och smutta på texten, man måste ge sig hän åt det flöde av nu, så, som han, som hon, har sagt, har gjort, kom mig att tänka på, och nu och jag – för att Mayröckers flöde ska uppnå sin fulla potens.

Så här kan det låta: "Det är oerhört att göra det så svårt för läsaren, säger jag till mig själv, hävda att man har eliminerat en figur som jag gjorde med Ely och plötsligt är den där igen och det räcker med lite ouppmärksamhet för att känna sig förpassad från vinter till högsommar och omvänt, alltså om vi inte ger akt har tiden ett rasande tempo och ingen vet hur det har gått till och jag hör ett prasslande som av papper..."

I hennes dikter hittar jag den varierade frasering och volymkalibrering i tillägg till den rika och rörliga associationskatalogen. Också där kan en person plötsligt göra entré som ur intet: hennes far skymtar fram i ett barndomens trädgårdsparti, förtätas och förskingras, i det att dikten moduleras.

I Och jag ruskade en älskling kommer jag aldrig längre än till de tvära kasten och den träffsäkra formuleringskonsten. Nästa gång läser jag hellre Mayröckers dikter.

Göran Sommardal, SR Kulturnytt
goran.sommardal@sr.se

Och jag ruskade en älskling är översatt till svenska av Ulla Ekblad- Forsgren.