"Skutbergs-tvisten" görs upp i godo?

Det kanske inte blir ett avgörande i domstol om det omtvistade arrendeavtalet för Skutbergets Camping.


Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten har Karlstads kommun och arrendatorn kommit överens om att själva försöka lösa tvisten, de anser att rättsmaskineriets kvarnar mal för långsamt. Orsaken till tvisten är att arrendatorn anser att kommunen sagt upp arrendeavtalet för sent. Parterna har nu nästa vecka på sig för att komma överens sinsemellan.