Färre systembolagsstölder efter kameraövervakning

Övervakning med bland annat kameror har minskat svinnet i systembolagets butiker i Blekinge. Det är i självbetjäningsbutikerna som stölderna sker. Svinnet har minskat från 2 promille till 1,5 promille under fjolåret.

För ett par år sedan var butiken på Amiralen i Karlskrona den svårast drabbade. Men stölderna har gått ner under fjolåret. Det säger områdeschefen för sydöstra Sverige på systembolaget Markus Hall. Vi har arbetat mycket med utbildning av personalen för att de ska upptäcka stölderna. Vi har också civil och uniformerad bevakning i butikerna. Vi försöker ha personal ute i butiken, dels för att betjäna kunderna dels för att upptäcka om någon plockar på sig flaskor, säger Markus Hall. Idag finns det kameraövervakning i samtliga systembutiker i Blekinge.