Koleraforskare belönad

Den amerikanska mikrobiologen professor Rita Colwell får Stockholm Water Prize i år.

Hon har på olika sätt gjort mycket för förebygga kolerautbrott. Förutom banbrytande forskning på 60-talet har hon också arbetet med satelitövervakning som spårar kolerautbrott. Hon har även visat har man kan minska koleraspridningen genom att rena vatten på enkla sätt. I en studie i Bangladesh visade Rita Colwell att genom att dubbelvika gamla saris och hälla vattnet genom dem, så minskade kolera spridningen till hälften i 65 byar.

Referens:
R Colwell" Reduction of cholera in Bangladeshi villages by simple filtration " PNAS 2003 Feb 4;100(3):1051-5. )

Läs pressmeddelandet  från SIWI, Stockholm International Water Institute