Myt att offentliga sektorn hämmar tillväxten, anser TCO

Idag släpper TCOs tillväxtgrupp forskningsrapporten Offentliga sektorns storlek och ekonomisk tillväxt – en översikt. I rapporten görs en bred översikt av forskningen kring offentliga sektorns betydelse för tillväxt. Rapporten visar att storleken på offentlig sektor inte hämmar den ekonomiska utvecklingen


 

 -Den myt som ofta odlas i debatten är att offentlig sektor är ett hinder för tillväxten, säger Roland Spånt, chefsekonom TCO. Forskningsrapporten visar inga sådana samband. Offentliga sektorn kan istället vara en bidragande del i tillväxtskapandet. Enskilda offentliga utgifter eller skatter kan ha både positiva och negativa tillväxteffekter. Om exempelvis utgifterna för arbetslöshetsersättning stiger i en lågkonjunktur så kan ett negativt samband ses. Men det är inte de stigande offentliga utgifterna som har lett till lågkonjunktur och sänkt tillväxt , skriver författaren till rapporten.