Färre utryckningar för brandkåren

Antalet larm och utryckningar som räddningstjänsten i Eskilstuna åker ut på, har minskat med drygt 12 procent på ett år.

Lars Lagebo som är ställföreträdande räddningschef i Eskilstuna, säger att anledningen är bland annat att man har lyckats halvera antalet containerbränder genom ett samarbete med det kommunala bolaget Energi&miljö.


Dessutom har en kampanj för branvarnare gjort att lägenhetsbränderna minskat.