Ungdomskonferens på Öland

Från i morgon, onsdag, kommer det svenska ordförandeskapet i EU att märkas tydligt på Öland. Då kommer nämligen 250 ungdomar från hela världen till Borgholm för en konferens om miljö och hållbar utveckling.
Fram till lördag kväll kommer man att diskutera olika miljöfrågor och slipa argumenten för att kunna påverka politiker världen över. Mötet är tänkt att resultera i en Borgholmsdeklaration som ska överlämnas till miljöminister Kjell Larsson. Men det viktigaste är att förbereda ungdomarna och deras organisationer för FN:s miljökonferens i Sydafrika nästa sommar.