Kockums varslar 210 anstläda

Kockums ledning har beslutat varsla 210 medarbetare i Karlskrona. Varslet gäller 130 på kollektivanstälda och 80 på tjänstemannasidan.

Redan när Försvarsmakten beslutade om att inte utlösa optionen på det sjätte fartyget i Visby-serien aviserade VD Martin Hagbyhn att Kockums måste analysera hur det beslutet påverkade företaget och vilka åtgärder som måste vidtas. En rejäl genomlysning har gjorts. Svenska försvaret ställer om till ett insatsförsvar men också exportmarknaden förändras raskt.


I det ekonomiska läge Försvarsmakten befinner sig har det inte lagts några större beställningar på utvecklingsuppdrag på ytfartyg, eller andra former av beställning inom marin nyproduktion på ytfartyg, på två och ett halvt år.


- Det är mycket beklagligt att vi måste varsla och jag känner förstås med de medarbetare som kommer att drabbas. Vi ska göra vad vi kan för att genomföra neddragningen på ett så bra sätt som det över huvud taget går. Men vi kan inte bortse från den verklighetsbild som finns. Kockums måste vara lyhört för marknadens krav och ställa om för att fortsatt vara lönsamt och kunna satsa framåt, säger VD Martin Hagbyhn.