Brist på sköterskor vid CSK

Avdelning stängs i slutet av april.
Tretton vårdplatser försvinner tillfälligt från en vårdavdelning vid kirurgkliniken. Boel Ängarås, verksamhetschef för kirurgavdelningen, hoppas kunna lösa de problem det medför genom att se över rutinerna. Patienter kan kanske snabbare föras över till någon annan typ av vård.