Nej till Vamlingboförsäljning

Många boende i Vamlingbo är emot en försäljning av prästgården i socknen. Det framkom vid ett möte i bygdegården som samlat ett 50-tal sockenbor.
Det är Öja pastorat som vill sälja prästgården eftersom kyrkans budget dras med ett ständigt underskott. Som alternativ till försäljning föreslogs istället insamling av pengar från sommarboende, konfirmandundervisning eller ett hantverkscenter i stil med Kapellagården på Öland. Många sockenbor motsätter sig också en försäljning av prästgården till den ryskortodoxa kyrkan, som är en av spekulanterna.