Ingen koll av dubbla löner till kommunanställda

Det finns brister i det nya systemet som hanterar löner i Gotlands kommun.
Bland annat finns det ingen kontroll mot att dubbel lön betalas till anställda, vilket har inneburit att ett flertal dubbla löner utbetalats, visar en granskning av revisionsfirman Komrev.

Det nya lönesystemet i kommunen infördes från förra året och eftersom kommunen betalar ut löner och arvoden för närmare 1,5 miljarder om året är det viktigt att rutinerna och säkerheten i systemet fungerar.
Men Komrev som uppdrag av kommunens revisorer granskat systemet, har upptäckt flera brister.
Bland annat finns ingen automatisk kontroll av orimliga belopp och ett antal felaktiga löner har också utbetalats, framgår av Komrevs granskning.