Avel av sociala egenskaper

Forskare undersöker hur djurens förmåga att fungera i grupper spelar en roll inom djuruppfödningen. Hör Johan von Arendonk berätta mer om projektet.