Riksdagen röstar om uranborrning

I morgon tar riksdagen ställning till om kommunerna ska få veto när det gäller prospektering och provborrningar mot uran.

Opppsitionspartierna vill stärka kommunernas inflytande över minerallagen.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson från Lidköping efterlyser en tydligare lagstiftning i frågan.

– Vi har ju hört uttalanden från statsministern när han till och med har sagt att det kan vara möjligt med uranbrytning i Sverige. Det har han inte tagit avstånd från. Därför vill vi vill ha en tydlig lagstifting, så det finns möjligheter att säga nej till prospektering och brytning.

I dag kan kommunerna säga nej till brytning av uran. Men oppositionen vill stärka kommunernas makt och låta det kommunala vetot utvidgas till att gälla både prospektering och brytning.

Kan bli dramatiskt
Omröstningen om minerallagen kan bli dramatisk eftersom flera centerpartister aviserat att de kan stötta oppositionen.

Centerledamoten Ulrika Carlsson från Skövde kommer inte att svika alliansens och regeringens linje.

Hon tycker att nuvarande lagstiftning är tillräcklig, och menar att undersökning och prospektering av mark i vissa fall kan vara motiverad, efter förekomsten av uran kan tyda på att det finns andra mineraler i berggrunden.

- Därför kan man ju inte förbjuda att man också analyserar marken efter uran.

Omröstningen sker torsdag eftermiddag.

Tomas Ek
tomas.ek@sr.se