Miljön en oväntat viktig fråga i valet

Jobben är valets viktigaste fråga, enligt en undersökning som Sifo gjort för Sveriges Radio. Därefter kommer vård, skola, äldrevård och miljön. Och att miljön fortfarande ligger så högt förvånar professorn och valforskaren Henrik Oscarsson.

– Det är väl antagligen ett samspel med den internationella diskussionen kring miljön och klimathotet som vi har sett. Det finns ju numera en internationell miljöregim och en stor diskussion i hela världen kring miljöfrågorna och det har det ju inte funnits tidigare, framför allt inte under den förra krisen, när miljöfrågorna stod väldigt lågt på agendan, säger Henrik Oscarsson.

18 procent av väljarna, knappt två av tio alltså, tycker att miljön är en av valets viktigaste frågor. Det innebär alltså att miljön hamnar på femte plats över de viktigaste frågorna, trots den ekonomiska krisen.

En tydlig förändring jämfört med inför det förra riksdagsvalet 2006 är att Miljöpartiet nu har ett mycket starkare stöd för sin miljöpolitik. Hela 44 procent, nästan varannan väljare, tycker att Miljöpartiet har den bästa politiken i miljö- och klimatfrågor.

Det är en kraftig ökning jämfört med för två år sedan. Då var det bara 25 procent som tyckte att Miljöpartiet hade den bästa miljöpolitiken.

Men högst upp på listan över väljarnas viktigaste frågor kommer alltså jobben. Och i den frågan är det för första gången i Sifos mätningar Moderaterna som har den populäraste politiken.

Den näst viktigaste frågan för väljarna är enligt Sifo vården. Sedan kommer i tur och ordning skolan, äldrevården och miljön.

Några frågor som är heta i debatten både i medier och på nätet prioriteras däremot lågt av väljarna - det gäller till exempel invandring, integritetsfrågor och brott och straff.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se