Tåg och bil kolliderade i Sundsvall

I förmiddags kolliderade ett tåg och en personbil vid avfarten mot oljehamnen i Sundsvall. Bilen skulle köra över industrispåret och ut på E 4:an och uppmärksammade inte tåget som kom söderifrån. Bilföraren chockades men fick inga fysiska skador.


 


 


 


 


 


 

Industrispåret används bara ett par gånger om dagen och det finns inget vägmärke som förvarnar för att det kommer en obevakad järnvägsövergång. Det finns bara en markering invid spåret.Ronny Ekman på Green Cargo berättar att olyckan nu ska utredas.