Landstingets ekonomi försämras

Landstinget i Kalmar län har ingen kontroll över sina kostnader. Preliminära beräkningar som nya landstingsdirektören Johan Assarsson gjort visar att kostnaderna fortsätter att öka och att man riskerar att gå back med hela 119 miljoner kronor i år - mycket mer än vad man tidigare trott.
Johan Assarsson säger att man kommer behöva se över alla verksamheter för att se var man kan spara - främst dom verksamheter som inte går ut över vården. Det måste också sättas stopp för kostnadsökningarna så fort som möjligt, fortsätter Assarsson. Ekonomisk balans uppnås först om några år - men det finns förutsättningar för att kunna göra det säger Assarsson och ser optimistiskt på det långsiktiga systemskifte som påbörjats i landstinget.