Ask förklarar uttalande om grälla kuvert

Efter bråket om justitieminister Beatrice Asks uttalande att hon kunde tänka sig att de som är misstänkta för sexköp skulle få grälla kuvert hemskickade förklarar Ask i dag vad hon menade.

– Jag anser inte att rättsväsendet ska hantera misstänkta för sexbrott på andra sätt än vad vi gör med andra misstänkta. Det är självklart så att vi inte ska skicka ut olikfärgade kuvert. Men det blev ju väldigt tydligt uppenbarligen att jag nämnde det som ett exempel.

Men vad menade du när du sa att: Jag skulle kunna tänka mig att ha väldigt grälla kuvert som man skickar hem till folk som är misstänkta för detta?

– Vad jag menade var att det är uppenbart att den som köper sex av väldigt unga tjejer är väldigt mycket mer försiktig om det finns risk för upptäckt.

Resonemanget om misstänkta sexköpare och gredelina kuvert som har väckt sådan kritik, utvecklade justitieminister Beatrice Ask på ett seminarium om bland annat sexköp i förra veckan.

Justitieministern fick snabbt kritik för sitt uttalande. Bland annat krävde justitieutskottets ordförande Tomas Bodström (S) hennes avgång om hon inte backade från det hon sagt.

I går gjordes ett formellt uttalande på regeringens hemsida, där Ask skrev att hon inte anser att rättsväsendet skall skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda.

– Jag ångrar att jag valde ett exempel som kunde misstolkas.

Men på vilket sätt misstolkades du när du sa att misstänkta sexköpare skulle kunna få grälla kuvert i posten?

– Det är ju ingenting som jag skulle kunna tänka mig att föreslå att vi ska ha den ordningen att vi ska olika färger på kuvert. Jag brukar inte ägna mig åt den typen av detaljer. Men också politiker måste kunna uttrycka sig och beskriva saker utan att det tolkas som om man lagt ett förslag. Jag ångrar att det här skymmer sikten för det som är huvudproblemet, nämligen att vi har 14-åriga flickor som utsätts för övergrepp vid sexköp.

Du har fått en del kritik för att du inte kan skilja mellan misstänkta och dömda. Vad säger du om den kritiken?

– Det är klart att jag kan skilja på det. Det där är ju en typ av retorik som förekommer i billiga valdebatter och annat, säger justitieminister Beatrice Ask.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se