Dålig mark vid Tunavallen

Marken där den nya Tunavallen ska byggas i Eskilstuna har för dålig bärighet. Det framgår av de undesökningar som har gjorts.
De byggnader som planeras på området måste därför grundläggas med pålning vilket kan innebära grundvattenläckage. Men enligt projektledaren för det sk PEAB-projektet, Torkel Öste, är det inget allvarligt som betyder något hot mot bygget av den nya fotbollsarenan. Undersökningar har också visat att det inte finns några problem med föroreningar i området.