Arbetsförmedlingarna i västra Blekinge bland de bästa i landet.

Arbetsförmedlingen Blekinge Väst är en av landets mest effektiva arbetsförmedlingar.


Det framgår av den rikstäckande sammanställning som gjorts.

Enligt Christer Kihlström som är chef för arbetsförmedlingen i västra Blekinge får allt fler blekingar jobb efter arbetsmarknadsutbildning.


Arbetsförmedlingen Blekinge Väst med kontor i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström, är en av 29 arbetsförmedlingar i landet som under 2003 nådde samtliga sju verksamhetsmål som regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, satte upp.


Enligt Christer Kihlström är det ett målmedvetet och effektivt arbete som gett resultat.


När det gäller länets övriga arbetsförmedlingar i Karlskrona och Ronneby så var det gångna året inte lika framgångsrikt. Ett par av de nationella målen klarar man inte uppfylla.


Sammanfattningsvis når länet fem av de sju verksamhetsmålen.