Statstjänstemän på två stolar

Finansdepartementet har anlitat ett konsultbolag där en av de egna tjänstemännen är delägare. Det visar Ekots genomgång av bisysslor bland regeringstjänstemännen.
Tjänstemannen tyckte inte att han behövde berätta något för chefen, men Sven Olof Johansson, som är chef för den internationella avdelningen på Finansdepartementet säger till Ekot att han inte skulle ha skrivit under avtalet om han hade känt till ägarförhållandena i företaget. Det är allvarligt ur förtroendesynpunkt att sådant kan ske, säger han, och vill nu skärpa informationen till medarbetarna om vilka bisysslor som är olämpliga.