Kiruna

35 miljoner till stadsflyttsforskning

Nu satsas 35 miljoner kronor på att utveckla ny teknik för att det nya Kiruna ska bli en miljövänlig och hållbar stad.

Det är Luleå tekniska universitet som dragit igång ett stort forskningsprojekt kring stadsflytten.

Över 20 personer från flera olika specialområden inom universietet jobbar med projektet nya Giron som till stor del finansieras av EU.

Forskarna vill handgripligen vara med och bygga i Kiruna.

– Det finns många tekniska lösningar som vi vill prova. Vi har räknat på dem länge. Nu är det dags att börja testa det här på riktigt. Ett exempel är alternativa lösningar till toaletter, säger projektledaren och professorn Maria Viklander.

Hon tror att det kan bli något riktigt stort av det här.

– En föregångare och troligtvis också någonting där många från hela världen kommer att komma på studiebesök och titta på de här nya lösningarna. Det kanske är en ny typ av turism som kommer hit för att studera de här uthålliga samhällsbyggnadslösningarna, säger hon.

En plan är att bygga ett helt hus, närmare bestämt ett passivt hus, som ska vara så energisnålt att det värms upp av människor och spillvärme från hushållsel.

– Vi vill undersöka möjligheten att ta fram passiva hus för kallt klimat och i det här fallet klimatet i Kiruna. Den praktiska tillämpningen blir förhoppningsvis ett lågenergihus i Kiruna, säger Ylva Sardén som är doktor i träbyggnad vid LTU.

Det är alltså klart med 35 miljoner till projektet som med säkerhet kommer att pågå även under nästa år. Men jakten på ytterligare finansiering är i full gång.

– Jag tror att alla förstår att det behövs en långsiktighet i det här. Minst tio-15 år för att vi ska hinna bygga, testa och utvärdera vad vi kan lära av det här. Det finns gott hopp pengarna och jag tror att det löser sig med finansieringen, säger Maria Viklander.

Magdalena Martinsson, Sveriges Radio Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se