Vattenfalls taxor godkända

Nu är den flera år gamla fjärrvärmetvisten mellan Uppsalahem och Vattenfall avgjord. Skiljenämnden anser att Vattenfalls prishöjning är skälig.

Uppsalahem har hela tiden hävdat att Vattenfalls nya taxor, som inneburit 20 procents ökade energikostnader för det kommunala bostadsbolaget, har varit alldeles för höga.


Men Skiljenämnden har jämfört Vattenfalls taxor med andra uppvärmningsformer och med andra fjärrvärmeleverantörer och konstaterar alltså att priserna även efter höjningen är skäliga.


- För den enskilde hyresgästen innebär det här inga plötsliga kostnadsökningar, bara fortsatt höga hyror, säger Lars Sjögren, finanschef på Uppsalahem.