Döva inom kyrkan på Visbykonferens

Ett 20-tal personer som arbetar med dövkyrkoarbete inom Svenska kyrkan har samlats till en konferens på Gotland.
Dövkyrkorarbetet innebär att utifrån församlingens grundläggande uppdrag ge inspiration, stöd och hjälp till personer som är döva och/eller teckenspråkskunniga.

Vid konferensen diskuteras framtiden för dövkyrkan, hur man rekryterar ny personal och de dövas makt respektive prästernas inflytande.